www.tosir.ir

روزی روزگاری موتورسیکلت


وقتی مهندسانِ آلمانی یعنی «گوتلیپ دایملر» و «ویلهِم باخ» در سال 1885 اولین نمونه موتورسیکلت را اختراع و ابداع کردند، کسی فکر نمی کرد این «دوچرخه‏هایِ موتوردار» قرار است چه نقش مُهمی را در همکاری‏های مشترک انسان و ماشین ایفا کنند.

۱۳:۴۲

۱۰ / ۱۲ / ۱۴۰۱